Studie – dobrý sluha, zlý pán

V oblasti čaje, ale také v dalších oborech, se často setkáváme s tím, že někdo prezentuje výsledky na základě studií. Pozitivní, negativní, neutrální, to je celkem jedno. Problém je v tom, že studie zpravidla nejsou určeny pro laiky, ale pro vědce. A ti mají, obvykle, zkušenosti v tom, jak jejich výsledky správně interpretovat a případně zjistit, že je ve studii nějaký bias, tedy, chyba nebo zkreslení. Také mají ve svém oboru přehled a zkušenosti, takže si výsledky studie mohou dát do hlubších souvislostí. Studie také slouží k tomu, aby pokus zopakoval jiný vědecký tým. Proto je jejich nedílnou součástí podrobná metodika, podle které se další vědci řídí. A součástí studie také musí být statistické vyhodnocení, které v podstatě říká, s jak velkou přesností jsou ty výsledky správné. Protože zkrátka, lidé dělají chyby, stávají se náhody a samozřejmě také podvody. Proto bych si dovolil každého varovat před přílišným optimismem nad výsledky studií, které jsou takové, že se mu zrovna líbí. A pokud vás to zajímá více, linkuji článek, který se sice nazabývá čajem, ale na jiné problematice ukazuje, co přináší nekritická interpretace různých studií.

„V debatách o škodlivých účincích látek je navíc často ignorována hierarchie toxikologických dat. Studie na buněčných kulturách a tkáňových modelech (in-vitro) obvykle slouží ke zjištění biochemického mechanismu účinku. Zjištěný mechanismus se však může uplatnit pouze, pokud látka v aktivním stavu doputuje až k danému typu buněk. V průběhu cesty látky organismem však dochází k metabolickým přeměnám, vylučování, nebo je daný typ tkáně chráněn nějakou distribuční bariérou, takže jen menší část údajů z in-vitro testů má v oblasti analýzy rizik nějaký praktický význam. Vliv transportních jevů na výslednou toxicitu můžeme sice studovat na zvířatech (in-vivo), ale i to má své limity. …  Testy se dají samozřejmě dělat i na lidech. V případě léků existují tzv. klinické či post-marketingové studie, v rámci nichž dochází k záměrné expozici experimentální populace, v případě látek znečišťujících životní či pracovní prostředí existují studie epidemiologické, kde hledáme subpopulace vystavené studované látce nezáměrně. Také tyto studie mají svá typická slabá místa a jejich výsledky mohou být ovlivněny celou řadou zkreslení. … Věrohodnost epidemiologických studií (a vlastně nejen jich) lze posuzovat např. s využitím tzv. Bradford Hillových kritérií kauzality. Je to myšlenkový koncept, který může pomoci k rychlému hodnocení té které práce, ovšem sám o sobě nestačí. Na druhou stranu, jeho ignorování jasně vede k nadhodnocování skutečné toxicity studovaných látek a ke zbytečné panice.“

Reklamy

EFSA hodnotila bezpečnost katechinů

Evropský úřad pro bezpečnost potravin hodnotil bezpečnost katechinů ze zeleného čaje. Dospěl k závěru, že katechiny z infuzí zeleného čaje a podobných nápojů jsou obecně bezpečné. Pokud se ale užívají jako doplněk stravy, mohou v dávce 800 mg/den nebo vyšší způsobovat zdravotní problémy, konkrétně poškození jater.

To je zatím lehký nástřel, víc až si to pročtu.

Čaj, střeva, špek a mikrobi

Na internetech se šíří výsledky studie, podle které čaj může přispět k hubnutí, protože mění skladbu mikrobů ve střevě. Ok, fajn. Tak se nejprve opřeme o ponk a vydýcháme, než se do toho pustíme.

Zájem o střevní mikrobiom je poměrně mladou disciplínou, která ukazuje zajímavé výsledky v léčbě některých onemocnění, včetně imunitních problémů. Pěkné shrnutí je na webu Akademie věd ČR a vřele doporučuji pročíst. A tady je nějaký nástřel, proč by člověk měl být velmi opatrný při využívání antibiotik.

Já si dovolím ještě malou odbočku. Kdo se orientuje v živočišné výrobě, ví, že při krmení přežvýkavců (skotu) platí, že se nekrmí ani tak zvíře, jako mikroorganismy jeho bachoru. Ty totiž „předtráví“ krmivo, které obsahuje živiny, jež jsou jinak špatně dostupné. A kráva je pak de facto ve významné míře živena mastnými kyselinami a proteiny, které tyto mikroorganismy vytvářejí. (Samozřejmě je to složitější, mohli bychom se bavit o skládání krmné dávky a hodnocení stravitelnosti krmiv a tezi, že přístup k výživě vysokoprodukčních dojnic je podobný jako k výživě vrcholových sportovců atd, ale to už bychom byli hodně mimo.) Chci tím ale upozornit na skutečnost, že zatímco se při výživě některých hospodářských zvířat bere ohled na mikroorganismy (části) trávicího traktu poměrně důkladně, u lidí se jim ve větší míře začala věnovat pozornost až poměrně pozdě. Je to samozřejmě asi dáno i tím, že člověk je monogaster, potřebuje tedy živiny především ve snadno přístupné formě (lebo nemá bachor), ale i u něj hrají procesy v tlustém střevě významnou roli. (A třeba takový trávožravý kůň taky nemá bachor, takže potřebuje rozsáhlé, obdobně fungující tlusté střevo. Které někdy úplně dobře nefunguje, takže koně trpí kolikami, což je v zásadě důsledek toho, že jejich vzdálení předkové byli všežravci nebo masožravci, a i dnes k tomu mají výborné předpoklady, jak se snadno přesvědčil každý, kdo se někdy s nějakým tím nevychovaným chlupatým kousavým debilem druhu Equus caniballus setkal na vlastní kůži.)

Takže, poté, co jsem vás doufám přesvědčil o tom, že nic jako býložravec vlastně neexistuje, protože jsou to jen dovedně kamuflovaní masožravci, se podívejme na vlastní studii. Především je potřeba se zaměřit na podmínky. Pokus proběhl na myšmách, které byly vystaveny extrémně vysoce energetické dietě, složené především z tuku a cukru. V pokusu se netestoval čaj, ale extrakty polyfenolů dekofeinovaného zeleného a černého čaje, a to v podílu 0,25 %. Tohle je myslím kruciální otázka. Pokud by to bylo 0,25 % objemu stravy, tak vzhledem k tomu, že člověk za den sní zhruba dvě kila potravy, by musel přijmout 5 g čajových polyfenolů. Vzhledem k tomu, že se čaj běžně připravuje tak ze dvou gramů listu, a i tahle dávka je dostatečná na stimulaci, to prostě z lupení nikdo nedá, aniž by kvůli kofeinu nevyskočil z kůže (a nejsem si jist, zda by to vůbec dělalo dobrotu vzhledem k tomu, že nadměrné dávky čajových extraktů mohou mít negativní vliv na játra). Jen tak od boku, list obsahuje kolem 30 % polyfenolů v sušině, tzn. by se muselo louhovat tak 15 g listu, při předpokladu, že se polyfenoly do nálevu přenesou kompletně, o čemž pochybuji. (Samozřejmě, člověk přijímá i další polyfenoly spolu s rostlinnou stravou).

Dále, k dispozici je abstract bez konkrétních výsledků. Autoři v něm tvrdí, že extrakty zmíněných čajových polyfenolů inhibovaly přírůstek hmotnosti, není ale zřejmé, v jaké míře. Kromě toho omezovaly podíl kmene bakterií Firmicutes, které mají mít vliv na obezitu, a zvyšovaly podíl kmene Bacterioides. Speciálně extrakty černého čaje pak měly zvyšovat podíl bakterie Pseudobutyrivibrio, která patří do skupiny Lachnospiraceae, jež produkcí kyseliny máselné má chránit střevo před rakovinou (a také má nějaký vliv na obezitu). Dále extrakty čajů výrazně zvýšily v játrech fosforylaci enzymu AMP-aktivované proteinové kinázy, což by, pokud to dobře chápu, mělo znamenat zintenivnění metabolismu. Tady je k tomu nějaká další omáčka. Myslím, že je to výzkum jistě zajímavý, ale byl bych velice obezřetný při výkladu jeho významu. Proběhl na odlišném živočišném druhu, za extrémních podmínek složení krmiva, při vysokých dávkách účinné látky. Nelze přímo interpretovat získané výsledky na běžné podmínky lidského života. Kromě tedy obecných tvrzení, že různé potraviny odlišně ovlivňují střevní mikrobiom, jistě je dobré přijímat přiměřené množství polyfenolů (dojez tu zeleninu!) a nepřežírat se cukry a tuky.

Takže, jako tradičně, skončím příslušnou mírou skepse. Nedá se vyloučit, že u některých lidí může špatné složení střevního mikrobiomu přispívat k obezitě. Nicméně, příčin obezity je mnoho – od špatných stravovacích návyků (nevhodné rodinné zvyklosti, nedostatek financí, potravní negramotnost) přes psychické problémy (zažírání stresu a nadbytek dlouhotrvajícího stresu obecně), nedostatek pohybu, poruchy vstřebávání některých látek (železa, třeba, a z toho plynoucí únava a dojídání se), až k poruchám hladin hormonů (třeba štítné žlázy) a genetickým faktorům  i třeba epigenetickým změnám (změna na DNA v důsledku vlivu prostředí). Jestli si někdo myslí, že to rozsekne jen tím, že bude pít čaj, aby se mu upravila střevní mikroflóra, tak je mimo. Nakonec, já jsem čaj pil roky, a váha rozhodně dolů nešla, a pak ze mě steklo deset kilo za půl roku, když jsem vyhodil ze stravy lepek/pečivo.

A ještě si tu odložím něco, na co jsem narazil. Bakterie zřejmě mohou ve střevech produkovat celou řadu látek ovlivňujících chování: dopamin, serotin, GABA, a pokud tam nejsou a neprodukují, myšma vykazuje autistické vzory chování a další problémy. Zajímavé je, že vliv zmizel, když se přetnul bloudivý nerv (nervus vágus, jo!), který spojuje mozek a trávicí soustavu. Čili, jinými slovy, některé bakterie žerou a jiné produkují neurotrasmiter GABA, a možná by jejich ovlivnění mohlo přispět k léčbě depresí a úzkostí. A proč mě to zaujalo? No, protože čaj obsahuje aminokyselinu L-theanin (ve velmi  malém množství, nejvíce v bílém čaji, nejméně v pu-erhu), může se měnit na kyselinu L-glutamovou, která se může dekarboxylovat právě na GABA. Jestli to stačí k tomu, aby to mělo nějaký významný vliv, to je ovšem otázka.

(Nejen) čaj a zdravotní účinky polyfenolů na játra

Dělat pokusy, navíc ještě na skupině organismů tak heterogenních, jako jsou lidé, je vždy problematické. Experimentální studie mohou být i nechtěně ovlivněny účastníky, proto se používá metoda zaslepeného pokusu (jednoduše, dvojitě nebo trojitě ), aby se takovým problémům předešlo. Výsledky se pak dají hodnotit jednotlivě, nebo se dá udělat systematický přehled, případně meta analýza studií. I ty ale mohou být zatíženy různými nepřesnostmi a druhy zkreslení.

Podívejme se, co některé takové studie ukazují: Tato metaanalýza popisuje, že pijáci zeleného čaje mají nižší riziko jaterních chorob, což se týká hepatocelulárního karcinomu, ztukovatění jater, hepatitidy, cirhózy a chronických nemocí jater. Autoři uvádějí, že se efekt ukázal bez ohledu na rasu, byl stejný u asijské, americké i evropské skupiny. Pokud tomu dobře rozumím, tak z 1390 studií nakonec vybrali 15, které zahrnovaly pokusy na celkem 440 903 pravidelných a 385 246 nepravidelných pijácích čaje. Pozitivní efekt se přičítá především katechinům, nicméně autoři připomínají, že je potřeba více dlouhodobých studií k tomu, aby se vyhodnotily zdravotní účinky zeleného čaje. Upozorňují také na nedostatky této metaanalýzy, a sice, že většina studií byla z Číny, což může výsledky zkreslovat vzhledem k etnicitě, a dále že většina studí byla retrospektivních, prospektivních a mezisektorových, chyběly právě randomizované klinické pokusy. Já si myslím, že tady může hrozit například riziko v tom, že lidé více pijící zelený čaj mohou vyznávat zdravější životní styl, což snižuje samo o sobě riziko jaterních chorob, například. Ale máme tady jinou meta analýzu, která ukazuje, že konzumace dvou šálků kávy denně, která také obsahuje množství polyfenolů, snižuje riziko rakoviny jater o 43 %. Další podrobnosti v souhrnu zde. Proč přesně polyfenoly působí příznivě asi není zcela objasněno. Za hlavní příčinu byl považován antioxidační efekt, ale zdá se že mohou chránit chromozomy před poškozením, jak se spekuluje v této práci. Samozřejmě, pro potvrzení praktického efektu bude potřeba další výzkum, kromě čaje a kávy také kakaa. Neměli bychom zapomínat, že polyfenoly jsou i v širokém spektru ovoce a zeleniny. Pokud bych si já chtěl zaspekulovat, tak bych se zamyslel nad tím, zda nám polyfenoly přijímané prostřednictvím čaje a kávy prostě jen nedoplňují jejich potřebnou hladinu, na kterou je tělo nastaveno z dávných dob, kdy ještě nemělo k dispozici množství sice energeticky bohatých, leč značně upravovaných potravin. Jezte ovoce a zeleninu, budete zdraví, se nakonec říkalo už za mých mladých let. A to je dávno.

Co ale platí pro množství katechinů obsažená v listu, nemusí zdaleka platit pro dávky, které obsahují suplementy. Existují totiž zprávy, poukazující na nežádoucí účinky, zvláště poškození jater. Vztahuje se to také na extrakt ze zeleného čaje, který má přinášet riziko závratí, zvonění v uších, zhoršeného vstřebávání železa, zhoršení anemie a glaukomu, poškození jater, zvýšení tlaku a tepu, potenciálně smrt. Reportovaných případů podle všeho není mnoho, bude asi záležet na individuální citlivosti a inteligenci, protože pokud si někdo myslí, že víc pilulek znamená víc zdraví, tak asi bude trošku mimo mísu.

Podklady pro text jsem si zčásti vypůjčil zde, linků na studie je tam více, doporučuji tedy prostudovat.

Zároveň si dovolím upozornit na obecný problém článků jako je tento. Čertovo kopýtko se skrývá v termínu „konfirmační bias„, neboli hezky česky „potvrzovací zkreslení“. Spočívá v tom, že, jak píše vikina,  člověk má tendenci upřednostňovat ty informace a interpretace, které podporují jeho vlastní názor, a naopak ignorovat nebo podceňovat ty, které jsou v rozporu s jeho přesvědčením, případně vykládat nejednoznačné informace tak, aby byly v souladu s jeho názorem. Vědeckých prací k čaji a jeho obsahovým látkám je opravdu mnoho, a není se co divit. Je to jeden z nejrozšířenějších nápojů. V roce 2015 přesáhla roční produkce 5 mil. tun, a to už je pořádná hromada peněz. Cena za kilogram se pohybovala v minulých letech na burze kolem 2,5 dolaru, což je nějakých 61 Kč. Přepočítejte si to na čajový pytlík (cca 1,5 g)… Abych tedy dokončil myšlenku, okolo čaje se točí obrovský byznys, generuje množství vědeckých prací, a nelze je všechny učíst. A stanovit, které jsou relevantní, a které mohou být cinknuté. Takže, jako vždy, doporučuji brát tyto informace se zdravým rozumem a pídit se také po těch z opačné strany.

Mikroorganismy a jejich metabolity v puerhu

V online vědeckém časopisu Plos One vyšel článek kolektivu autorů z čínských, evropských a amerických univerzit, který se zabývá mikroorganismy a jejich metabolity ve fermentovaném puerhu. Zkoumali jak sheng tak shu, pro stanovení plísní a bakterií použili sekvenování rDNA a pro zjišťování metabolitů kvantitativní kapalinovou chromatografii – hmotnostní spektromerii (HPLC-MS). Z listů obou puerhů identifikovali 390 houbových 629 bakteriálních operačních taxonomických jednotek (ať je to, co je to).

Mezi hlavní nálezy patří, že během procesu zrání (stárnutí) klesala diverzita hub a rostla bakterií, a to jak u sheng, tak shu puerhů. Zrání (stárnutí)  vedlo k výrazným změnám ve složení mikroorganismů u shengu, ne ale u shu. Shu a dobře zralý sheng mají podobné složení mikroflóry, které se liší od mikroflory mladých puerhů. A taky detekovali dvacet pět toxických metabolitů většinou houbového původu, převažoval patulin a asperglaucid. Autoři z toho odvozují správnost vylití prvního nálevu u pu-ehu. Článek dále shrnuje některá fakta k čajům a výrobě pu-erhu. Jak dále uvádí, vzhledem k tomu, že je puerh produktem mikrobiální fermentace, je jeho bezpečnost zdrojem trvalých obav. Obsah toxických metabolitů byl opakovaně sledován, literární rešerše ukazuje nekonzistentní výsledky. Některé studie mykotoxiny nedetekovaly, jiné hovoří o výskytu mykotoxinů, jako je aflatoxin B1, deoxynivalenol a ochratoxin A.

Pro pokus použili, kromě čerstvých listů, 31 vzorků čaje, z toho 15 sheng a 16 shu od různých producentů, které zrály 0-28 let (sheng) a 0-13 let (shu). Pro zjištění obsahu metabolitů vzorky rozemleli a extrahovali směsí acetonitrilu, vody a kyseliny octové (tedy polárních rozpouštědel) po dobu 90 min.

Výsledky jsou celkem zajímavé, s dovolením přeskočím mikrobiologii a pustím se přímo do metabolitů. V čajích našli 25 mykotoxinů, většinu v nízkých koncentracích, jednalo se o: „alternariolmethylether, andrastin A, asperglaucide, aspterric acid, brevianamid F, chlorocitreorosein, citreorosein, cladosporin, cyclo(L-Pro-L-Tyr), emodin, festuclavine, fumigaclavine A, fumigaclavine C, lotaustralin, malformin C, methylsulochrin, mycophenolic acid, neoechinulin A, patulin, physcion, quinocitrinin, rugulusovin, skyrin, usnic acid, and zearalenone„. Čtyři mykotoxiny byly detekovány ve všech čajích: „asperglaucide (aurantiamideacetate), brevinamide F, emodine, neoechinulin A, andusnic acid„. Největší koncentrace v sheng i shu dosahoval asperglaucide, a to v shengu 6596 μg/kg v shu 6799 μg/kg. Festuclavine, fumigaclavine A, methylsulochrin, chlorocitreorosein, a skyrin se nacházely jen v shu, zatímco lotaustralin jen v shengu. Patulin byl nalezen v devíti  (průměrná koncentrace 1169 μg/kg) z patnácti vzorků shengu  a jen ve dvou (915 μg/kg) z šestnácti shu. Cyclo(L-Pro-L-Tyr) byl nalezen ve vysoké koncentraci ve všech vzorcích shu (735–2825 μg/kg), ale jen v nízké koncentraci v některých vzorcích shengu (76–533 μg/kg).

V diskusi autoři konstatují, že se pu-erh pije stovky let bez toho, že by byl známy intoxikace. Citují další zdroje, podle kterých má asperglaucin protizánětlivý efekt a schopnost inhibovat cystein peptidázu, což by mohlo mít příznivý účinek. Protizánětlivý efekt má také neoechinulin A.

Patulin byl nalezen v 60 % shengů a v průměrné koncentraci 1169 μg/kg, a jen v 12,5 % shu v průměrné koncentraci 915 μg/kg. Tento mykotixin je problematický, protože je podezřelý z toho, že blokuje dělení chromozomů, je mutagenní, teratotoxický, genotoxický a cytotoxický a vůbec je s ním mrzení. Maximální limit v jablečném džusu a koncentrátech (kde se vyskytuje jako důsledek zpracování nahnilých jablek stanovila US FDA na maximálních 50  μg/kg. Přechodně tolerovatelný denní příjem je stanoven na 0,43 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti. Tady se krátce zastavím. Výše je uveden způsob extrakce, který je velice důkladný a lze předpokládat, že při normálním způsobu přípravy čaje se nemusí vyloužit do nápoje všechen, byť je ve vodě rozpustný. Představme si, že si uděláme čaj ze 3 g listu a patulin se vylouhuje kompletně. Při výše uváděně průměrné koncentraci bychom do sebe dostali 3,507 μg patulinu. To je množství, které bychom přijali v 70 g džusu, pokus by měl zrovna maximální přípustný limit tohoto mykotoxinu. Dále je třeba vzít v úvahu, že patulin nebyl nalezen ve všech vzorcích. Může to souviset s tím, že produkce patulinu vyžaduje vodní aktivitu 0,95, což v zásadě říká, že ho můžeme očekávat od materiálů z vlhkého skladování. Autoři dále připomínají, že toxický účinek patulinu je modifikován čajovými polyfenoly. Dodávají také, že neznají původ patulinu, protože žádná z detekovaných plísní není známa jako jeho producent. Nenalezli také žádný ochratoxin A, a poukazují, že studie jiných autorů poskytly jak výsledky, které jsou s tímto v souladu, tak výsledky opačné. Přítomnost plísní, které mohou produkovat toxinů a současnou nepřítomnost mykotoxinů lze podle autorů vysvětlit tím, že látky obsažené v čaji inhibují tvorbu těchto toxinů, ale nikoliv růst mycelia.

A jen pro doplnění, mykotoxiny nejsou ani jedinými, ani nutně nejproblematičtějšími kontaminanty potravin, jak je vidět třeba z tohoto shrnutí.

Tabulka je převzata z citovaného textu.

journal.pone.0157847.g004

Jak se kofein uvolňuje do nálevů

Čas od času se setkávám s tvrzením, že je vhodné odlévat první nálevy proto, aby se čaj zbavil kofeinu. Dlouho se ni nedařilo sehnat podrobnější údaje, kterými by se dalo to tvrzení vyvrátil. Existuje studie (zmiňuji ji ve svém starším článku), která ukazuje, že se po pěti minutách uvolní do nálevu 60-70 % kofeinu, prakticky všechen se pak vylouží po patnácti minutách. Teď se mi ale podařilo najít podrobnější zdroje. Popisuje je na svých stránkách blog Cha Dao.

Extrapoloval výsledky výše uvedené studie, a vyšly mu následující procenta vyluhování kofeinu. Výsledky extrapolace ale nepovažuji za příliš vypovídající.

30 s: 9 % vylouženo
1 min: 18 % vylouženo
2 min: 34 % vylouženo
3 min: 48 % vylouženo
4 min: 60 % vylouženo
5 min: 69 % vylouženo
10 min: 92 % vylouženo
15 min: 100 % vylouženo

Dále blog odkazuje na další práci: Spiro et all, ‚Tea and the Rate of Its Infusion‘ (Chemistry in New Zealand 1981, pp 172-174), kde se louhovaly 4 g čaje v 200 ml při konstantní teplotě 80 °C a výsledek ukázal, že se za 90 sec. vyloužilo 49 % kofeinu. Online se mi studii nedaří najít.

Také zde zpracoval autor blogu data extrapolací s následujícím výsledkem:

30 s: 20% vylouženo
1 min: 33% vylouženo
2 min: 64% vylouženo
3 min: 76% vylouženo
4 min: 85% vylouženo
5 min: 88% vylouženo
10 min: 99% vylouženo
15 min: 100% vylouženo

Tady je vidět, že vyluhování bylo ještě o něco rychlejší. Pátral jsem dál a narazil jsem na práci Deng-Jye Yanga a kol. „Effects of different steeping methods and storage on caffeine, catechins and gallic acid in bag tea infusions„, která je samozřejmě za paywalem. Z volně dostupného souhrnu vyplývá, že vědci testovali několik typů pytlíkových čajů, loužili je ve 150 ml při teplotách 70, 85 a 100 °C a každý pytlík louhovali osmkrát po 30 sec. Sledovali obsah kofeinu, katechinů a kyseliny gallové. Výsledky ukazují, že při 70 °C byl nejvyšší obsah sledovaných látek ve druhém nálevu, na rozdíl od vyšších teplot, kde byl nejvyšší již v prvním. Studie kromě jiného ukazuje, že pokud byl nálev uchován při 25 °C po dobu 36 hod., klesal počet katechinů; při 4 °C ke změnám nedocházelo. Na jiné stránce se mi podařilo najít práci s částí dostupných grafů. (CA jsou catechiny, GA zřejmě kys. gallová).

První graf ukazuje louhování pu-erhu při různých teplotách, další zřejmě některé z ostatních čajů. Je patrné, že při 85 a 100 °C se většina sledovaných obsahových látek vylouží do prvních čtyř nálevů (přičemž první dva jsou obsahově prakticky porovnatelné a nejsilnější), což je v souladu s obvyklým tvrzením, že první tři nálevy jsou nejlepší. Zároveň je vidět, že pokud bychom se chtěli zbavit významné části kofeinu, vylijeme také látky, podílející se na chuti čaje. Při 70 °C je uvolňování obsahových látek rovnoměrnější. Bohužel, grafy  nejsou zrovna přehledné a tabulky jsou nedostupné. Zkusil jsem tedy vzít data (asi kofeinu) z jednoho grafu pro 85 °C, což bude asi tak ta nejběžnější louhovací teplota,  a přepočítat je na procenta uvolněného kofeinu. Výsledek je rozepsán dole. Vylouhování kofeinu je zase o něco větší než v předešlé studii, pokud je to ovšem kofein, že (možná proto, že se louhuje pokaždé čistou vodou). Dá si říci, že zhruba ve stejných poměrech se louhují i ostatní látky. Shnutí: Když vylejeme první nálev (louhovaný teplotami nad 85 °C), zbavíme se přinejlepším třetiny kofeinu. Spolu s třetinou chuťových látek, tedy v zásadě toho nejchutnějšího nálevu. Co se mě týče, raději bych první tři nálevy vypil a pak list hodil do koše, čímž se dostaneme na stejnou hodnotu přijatého kofeinu.

1. nálev: 29 % vylouženo (29 % kumulativně)
2. nálev: 24 % vylouženo (53 % kumulativně)
3. nálev: 17 % vylouženo (70 % kumulativně)
4. nálev: 9,7 % vylouženo (79,7 % kumulativně)
5. nálev: 7,3 % vylouženo (87 % kumulativně)
6. nálev: 4,9 % vylouženo (91,9 % kumulativně)
7. nálev: 4,9 % vylouženo (96,8 % kumulativně)
8. nálev: 2,4 % vylouženo (99,2 % kumulativně)

Fig-4-The-contents-of-CA-catechins-and-GA-in-pu-erh-tea-infusions-The-same-bag-tea Fig-3-The-contents-of-CA-catechins-and-GA-in-tea-infusions-The-same-bag-tea-was Fig-2-The-contents-of-CA-catechins-and-GA-in-tea-infusions-The-same-bag-tea-was (2)

Cha Dao dále uvádí další podrobnosti k obsahu kofeinu v listu. Záleží například na termínu sklizně (podzimní méně kofeinu), kultivaru, varietě (assamica více), místě pěstování (Asie méně než Afrika), podílu nejmladších listů (tips a následující mají nejvyšší obsah), hnojení (dusíkem povýživené méně), oxidaci listu (čím déle černý čaj oxiduje, tím nižší je obsah kofeinu, ale pokles není zase tak významně velký).

 

 

Mimo čaj: komnaty ozvěny

Mnohé mýty spojené nejen s čajem mají strašně dlouhou trvanlivost. Jeden z důvodů, proč to tak je, popisuje článek na Oslu věnovaný „komnatám ozvěn“. Shrnuje, že na facebooku (a nejen tam) se rádi do skupin shromažďují lidé se stejnými názory a postoji. To nakonec není nic nového, všelijaké kliky, sekty, společnosti, názorové proudy atd. vznikaly odjakživa. Jen je na to teď víc vidět, protože rozsáhlé sdílení a šíření informací je fenoménem dnešní doby. Možná by se ve školách mělo víc vyučovat kritické myšlení a informační etika. No, a každý, kdo se zabývá čajem (i dalšími tématy), by se měl čas od času zamyslet, jestli se s dalšími lidmi nepohybuje v informační komnatě, ve které rezonují jen uznaná dogmata. Protože dogmatismus brání poznání.