Konacha Gjokuroko a různě vařená Dobrá voda

Pořád mudruju nad tou litinkou, která mi nefunguje úplně uspokojivě. V jednom z japonských edukačních filmíků věnovaných čaji byla zmínka, že se voda na zelený čaj má vařit deset minut. Dále předpokládám, že za starých časů konev s vodou visela když ne přímo nad ohněm, tak v nějaké jeho blízkosti, takže voda s ní byla v kontaktu dlouho a při vyšší teplotě. Otestuju si tedy následující varianty se zelným japonským čajem  Konacha Gjokuroko, který je de facto homogenizovaný a nehrozí tedy riziko různého listu v odlišných variantách.

  1. Dobrá voda v rychlovarce: první nálev: výrazně trávová chuť, lehounká trpkost, trochu rybina, „hladový“ nálev. Druhý nálev obdobný, jen jemnější, více krémový a bez rybinovitosti
  2. Dobrá voda v litince, jen ohřátá do varu: První nálev bez rybinovitosti, znatelně sladší, trávové tóny, lehká hořkost, lehká trpkost. Druhý nálev obdobý, více do smetanova.
  3. Dobrá voda v litince vařená pět minut: První nálev plnější, kulatější v puse, sladký, trávové tóny, výraznější sladkotrpká dochuť. Druhý nálev obdobný.
  4. Dobrá voda v litince vařená deset minut: První nálev trávovitý, minerální až mírně slaný, sladký, do rybinova, druhý nálev obdobný, bez výrazné rybinovitosti. Nálevy nebyly tak kulaté a plné jako u pětiminutového varu, mi přišlo, dochuť kratší

Čím více byla voda povařená, tím výraznější byla barva nálevu. Silného minerálního až slaného tónu jsem si všiml už když jsem si včera dělal Kasuga Zairai senchu z 10 min. vody z litinky. Dobře, tohle byl ale jen jeden pokus, pro jednu vodu, a bude třeba ho opakovat. Nicméně se zdá, že délka varu v litince se na chuti podepisuje, a pokud se má potenciál litinky využít, je potřeba, aby s ní byla voda v dostatečně dlouhém kontaktu. Asi bych nejvíce preferoval variantu pětiminutového varu.

1 g/50 ml, 65 °C louhovací teplota, 1. nálev 1 min, druhý jen přelití. Dobrá voda (nízká mineralizace), tetsubine Kunzan s vnitřním povrchem z redukovaného železa.

Reklamy

Vodní quest – shrnutí

Před mnoha desetiletími, když jsme vykopali studnu, tak člověk, který nám dělal stavební dozor při stavbě baráku, povídá, že mu stačí nasypat šumák do vody, ochutnat, a pozná, jak moc tvrdá voda je. Přišlo mi to celkem zvláštní. No, tak teď to myslím dokážu rozpoznat i bez toho šumáku. Udělal jsem řadu pokusů s různými vodami a odlišnými čaji a mohu konstatovat jedno. Vliv vody na chuť čaje je do značné míry nevypočitatelný. Mimochodem, nedávno jsem se doma u rodičů zastavil, udělal jsem si tam jemný zelený čaj Twisted green. Ten nálev byl dost mrtvý. Tamní voda je totiž hodně minerální, respektive vápenitá.

Testované vody 

Otestoval jsem sedm vod, uvedených v následující tabulce. Měly většinou odlišné množství rozpuštěných minerálů (TDS) a také odlišnou chuť. Dá se říct, že chuť, plnost a kulatost vody v ústech se bude promítat také do čaje. Také se může stát, že některé chutě budou nevhodně interferovat s chutěmi čaje (podezřívám vysoký podíl vápníku anebo hořčíku). Co se týče kohoutkové vody, jedná se o průměrná data pro všechny pražské zdroje, takže hodnoty nejsou moc vypovídající. Nicméně se jedná o vodu málo mineralizovanou, protože ani v rychlovarné konvici, ani v litince netvoří usazeniny, na rozdíl od vody s TDS 300, například.

vody

Testované čaje

Vyzkoušel jsem široké spektrum čajů, od velmi jemných i plnějších zelených, přes různě oxidované oolongy až po sheng i shu puerhy. Jednotlivé varianty jsou zde: první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osmá, devátá, desátá, jedenáctá, dvanáctá.

Co dělá chuť

Než se pustím do konečného hodnocení, není na škodu připomenout, co vlastně tvoří chuť čaje. Látkami obsaženými v čaji se zabývá například článek na World of Tea. Konstatuje, že hlavní složkou, která má na svědomí svíravou chuť čaje, jsou polyfenoly, především flavonoidy. Zároveň ale také tvoří mnohé chutě a vůně čaje. Chuť umami, nebo též vývarovou, poskytují naopak aminokyseliny, většinou theanin. Další složkou jsou pak terpeny. Linalool poskytuje květinové vůně, geraniol ovocné, fenylacetaldehyd medové a květinové, nerolidol dřevité a tak dále. Hořkost způsobuje také kofein. Co je ale důležité, polyfenoly mají chelatizační aktivitu, vytvářejí komplexy s kovy, ale třeba také s vápníkem. Což, myslím, vysvětluje změny v chuti čaje při použití mineralizovanějších vod.

Výsledky z pohledu čajů

Musím říct, že do zobecňování se mi moc nechce, protože vliv vody se projevil u různých čajů odlišně. Ce se týče zeleného čaje, voda s nízkou mineralizací (TDS kolem 100) dávala nálev, kde převažovaly tóny smetanovější, krémovější, a jemné čajové chutě, sladkost byla zvýšená. Pokud se tato voda mírně „okořenila“ uvařením v litince, což ji mírně mineralizovalo, více vynikly tóny sušeného ovoce a přenesly se do prodloužené dochutě. U zeleného čaje podobně fungovaly obvykle i minerálnější vody. Myslím si ale, že aby to fungovalo, tak ty chutě musejí být v čaji primárně v dostatečné míře přítomny. Já testoval vysokohorský zelený čaj, ve kterém už tyto složky byly cítit prostým přivoněním. Pokud v čaji nebudou, pravděpodobně bude nálev z minerálnější vody mrtvý. Obdobně myslím můžeme hovořit o efektu vody na méně oxidované oolongy.

Co se týče tmavších čajů, pečených oolongů, fénixových oolongů, voda s nižší mineralizací dávala čistší chutě, voda z vyšší mineralizací zase kulatější, tělnatější nálev, obvykle méně hořký, ale chutově mírně zataženější.

Ohledně pu-erhů, tam je obecně paušalizace problematická, protože se velmi liší. U dobrých bych asi využil spíše vody méně mineralizované, které vytáhnou čistší chutě, ovšem za cenu vyšší hořkosti, u horších a výrazně hořkých spíše mineralizovanější vodu, které potlačí hořkost a část chutí.

Výsledky z pohledu vody

Více minerální vody dávaly obvykle tmavší nálev. Vysvětluji si to právě vytvářením komplexů polyfenolů s minerálními složkami. To je myslím také důvod, proč u mnoha čajů zpravidla částečně redukovaly hořkost (ale s tím někdy i určité spektrum chutí, které vychází z polyfenolů). Jestli dochází k fyzikální, nebo chemické reakci, těžko říct. Myslím, že tento efekt lze využít k potlačení nepříjemných chutí (a hořkosti) především u pu-erhů, pokud jsou samozřejmě přítomny. Je to důvod, proč se pro tyto čaje doporučuje používat litinku, nebo yišingové konvičky z méně pálené hlíny. Jestliže ale máme pu-erh kvalitní, třeba shu s jemnými tóny datlí, sušeného ovoce, sladký, pak bych se ale tomuto ovlivňování chuti snažil vyhnout. Minerálnější vody jsou samy o sobě v ústech kulaté a plné, což také obvykle přenášejí do čajového nálevu.

Vody méně mineralizované dávaly obvykle jasnější a čistší chutě, ale jen v určitém spektru. Při jejich použití lze také čekat, že nebude potlačeno hořkotrpké spektrum. Nálevy bývaly sladší.

Stejně jako je možné ovlivnit mineralizaci vody, zřejmě zvýšit, použitím litinové konvice nebo yišingové konvičky, lze ji i snížit – například opakovaným převařením mineralizované vody. To by měl mít člověk na paměti, když připravuje z jedné konve vody vícenálevový čaj. Už při druhém ohřátí se mi začala v konvice tvořit „krustička“ minerálů. Na druhou stranu je také možné, že ponechávání málo minerální vody v litince a opakované přihřívání povede k mírně vyšší mineralizaci.

Osobně podezřívám vody s vyšším podílem vápníku a hořčíku na celkovém obsahu minerálů z toho, že do čaje vnášejí specificky hořké (zelený čaj z Magnesie je děsivý) a suché tóny. Pak by mělo pomoci buď odstranění této složky převařením a vysrážením přechodné tvrdosti, nebo i odstátí vody přes noc (ten vliv mi přišel nevýrazný), případně přefiltrování přes nějakou změkčovací konvici, která tyto ionty vymění za sodík.

Celkem vzato si myslím, že se výsledky mohou také lišit podle koncentrace čaje. Menší koncentrace je mnohem citlivější na typ vody. Koncentrace vyšší rozdíl stírá a dokonce se domnívám, že může vliv i obracet. Tedy, například minerálnější voda z čaje vyjme část hořkosti, ale ponechá ještě dostatek příslušných chutí.

Obecné poznámky

Setkávám se občas ze všelijakými čajovými mýty a paušalizacemi. Například že balené vody jsou zlo. No, myslím, že správně zvolená balená voda dokáže uvařit mimořádný čaj. Stejně tak se nedá říct, že litinová konvice je lepší volbou než rychlovarná. Efekt záleží na použité vodě, čaji a chutích, které z něj chceme dostat. A na konkrétní rychlovarce, samozřejmě. To samé lze říct o kohoutkové vodě. Moje domácí je na čaj jakž takž přijatelná, v práci mám výbornou.

Další zdroje

O vodě v souvislosti s čajem se píše ledaskde a ledascos. Raději bych se ale držel autorů, kteří mají co říct. Nedávno například popsal přípravu čaje z různých konvic a konviček blog Teamasters. Vodou se často zabývá také MarshalN. A další, samozřejmě.

Definitivní shrnutí

Voda dokáže výrazně proměnit chuť i dochuť čaj. Doporučil bych tedy každému, kdo chce ze svého listí vytáhnout maximum, aby si vzal například Dobrou vodu a Bonaqu jako zástupce vod s výrazně odlišnou mineralizací, a bok po boku si udělal testovací nálevy. A ne jen při jedné koncentraci.

Vedlejším efektem celé záležitosti je fakt, že popisy chuti čaje, sladkosti, intenzity a délky dochuti, hořkosti atd. jak od prodejců, tak od všelikých internetových recenzentů, jsou relativní a záleží na vodě, kterou mají dotyční k dispozici.

Vodní quest 12

Tentokrát jsem si vzal k ruce fénixový oolong 2013 Spring Guangdong Feng Huang Milan Xiang z Chawangshopu. Připravoval jsem ho 2 g/ cca 65 ml, ale 80 °C a 3 min.

Bonagua x Dobrá voda

Bonaqua v rychlovarce, Dobrá voda v litince. Chuť byla prakticky shodná, bez významné hořkosti, ale také nebyla nijak zajímavá. Bonaqua byla nepatrně kulatější v ústech.

Druhý nálev jsem zalil vařící vodou, a louhoval minutu, ale chuť byla stejná. Mám dojem, jako bych takle po ránu nějak poplet vody. Nebo se vliv vody při vyšší koncentraci do určité míry stírá.

Vodní quest 11

Dnešní test jsem provedl na málo oxidovaném baozhongu.

Bonagua x Dobrá voda

  1. Příprava: 80 °C, tři minuty třicet, 2 g na 75 ml cca. Bonaqua v rychlovarce, dobrá voda v litince. Z Bonaquy byl čaj plný a kulatý, výrazně sladký, s akcentem sušeného ovoce, špenátový. Sladká dochuť, obdobná jako hlavní chuť, intenzivní, dost se drží. Z Dobré vody malinko trpčí, drsnější na jazyku, výraznější chuť „staré bylinné medicíny“ , ne tak hladká, více trávovité a špenátové tóny. Menší sladkost. Velmi mírně světlejší. Tady bych volil asi jednoznačně Bonaqu.
  2. Vařící voda, 1 g/65 ml, 1 minuta. Čaj z Bonaquy byl výrazně sladký, více zvýrazněné tóny pečeného ovoce. Čaj z dobré vody byl více krémový, více zvýrazněné tóny smetany. Ne tak výrazná sladkost, ani tóny pečeného ovoce.

Dobrá voda – rychlovarka x litinka

Tady byla chuť z rychlovarky slabší v oblasti chutí sušeného ovoce, více krémovější, travní, špenátová, „stará bylinná medicína“, sladší. Litinka byla mírně kulatější v chuti, výraznější citrusový akcent.

Bonaqua – rychlovarka x litinka

Nálev z litinky byl mírně barevně sytější. Nálev z rychlovarky byl malinko smetanovější. Jinak byla chuť prakticky shodná.

Jako nejlepší variantu v tomto případě hodnotím Bonaqu z rychlovarné konvice 2 g, 85 °C, 3:30 min.

Tak a teď jsem strašně zkofeinovanej, takže musím vyrazit na svoji 10 km loveckou pokémonní trasu. Asi si ji budu muset dát tak dvakrát, nebo tak, jinak se v noci nevyspím.

baozhong

Baozhong

 

Vodní quest 10

Dnes jsem si vzal do testování 2005 (2015) Chawangpu Bulang Shan Old Tree, pěkně uzrálý sheng. Příprava 2 g/65 ml, 1 min louhování pro všechny kroky, vařící voda.

Bonagua x Dobrá voda

Rozdíl ve vůni a barvě jsem žádný nezaznamenal. Nálev z Bonaquy byl plnější a chuťově mírně výraznější, včetně hořkosti. Nálev z dobré vody byl o něco jemnější, s lehce nižší hořkostí. Skoro jako bych obě vody prohodil. Nicméně, třetí nálev, kdy už koncentrace čaje trochu poklesla, byl už „v normě“. Nálev z Bonaquy byl plnější, kulatější, malinko méně hořký, chutný, ale ne tak výrazný. Nálev z dobré vody byl výraznější, ale včetně hořkostí. V tomto případě bych asi sáhnul po minerálnější vodě Bonaqua.

Vodní quest 8

Za podmínek prvního pokusu jsem si vzal k ruce další vodu.

Bonagua x Dobrá voda

Bonagua patří mezi výrazně mineralizované vody, celkový objem rozpuštěných látek je podle výrobce 442 mg/l, obah jednotlivých látek v mg/l je následující (znaménka a mocnost si domyslete): Ca 79; Mg 38,5; Na 16,4; K 2,4; SO4 98; Cl 17 ; F 0,36; HCO3 317; NO3 pod 1. Bonaqua byla v rychlovarce, Dobrá voda v litince.

Čaj 2016 Early Spring Lianghe Hui Long: Nálevy jsou shodně barevné i voňavé. Bonaqua dala kulatější chuť, ale hořkobramborový akcent byl výraznější, v druhém nálevu až nepříjemně. Dobrá voda dala nálev jakoby řidší, drsnější, se znatelnější hořkotrpkostí, ale mírně sladší, s výrazně intenzivnější dochutí zeleného čaje a sladkého sušeného ovoce, která dlouho trvá. Jednoznačně volím Dobrou vodu.

Dále jsem použil Wuyi oolong Zhengyan Imperial Comodity Da Hong Pao, 1 g na  ml, dvě minuty, vařící voda. Barva a vůně prakticky shodná. Čaj z Bonaquy byl plnější a kulatější, ale chuť mi přišla malinko zatažená, čaj z Dobré vody byl drsnější na jazyku, ale mírně sladší, trochu intenzivnější v chuti a dochuti. Tady asi spíš volím Dobrou vodu.

Dalším použitým čajem byl Wu Lianag Shan ripe.  1 g/65 ml, 1 min louhování. Barva nálevu a vůně prakticky shodná. Chuť, no… tady to není úplně jednoduché. Chuť je prakticky shodná, ale nálev z Bonaquy je výrazně kulatější, „těžší“ v ústech. Nálev z dobré vody měl ale oproti tomu výraznější chuť pečeného zralého ovoce, datlí, s výraznějším akcentem žampionů a výraznější sladkostí a intenzivnější dochutí. Ten rozdíl nebyl příliš výrazný, ale byl znát. Také byl „hladovější“ nenapadá mě jiné označení. Voda, zvláště málo mineralizovaná, je výborné rozpouštělo, a tahle dělala dojem, jako by ještě něco „skousla“. Nevím jak to přesně popsat, voda v nálevu byla sama o sobě byla zkrátka na jazyku drsnější, prázdnější, ne tak kulatá jako více mineralizovaná. Čaj je velmi jemný, takže má nevýznamnou hořkost i trpkost – rozdíl mezi čaji nebyl v tomto bodu žádný, a to ani ve třetím nálevu, který jsem nechal ustát tři minuty. Zkusil jsem to ještě jednou, ale tentokrát jsem použil koncentrovanější nálev, zhruba 1,6 g na 65 ml, 1 min. Tentokrát byl rozdíl mezi čaji celkem nevýznamný, Bonaqua měla nepatrně znatelnější trpkost, Dobrá voda neznatelnou trpkost a slabě výraznější žampiónovou chuť.

Dalším otestovaným materiálem byl zelený čaj Twisted green. Tady byla chuť z Bonaqy plná, kulatá, s výraznou duchutí sladce čajovou. Dobrá voda dala čaj mléčně čajový, dochuť nebyla tak výrazná. Třetí nálev jsem nechal pořádně ustát, a tam se to poněkud posunulo. Nálev z Bonaquy byl méně hořký, ale ne tak intenzivně chutný, nálev z Dobré vody měl znatelně vyšší hořkost, ale také intenzivnější chutě, a navíc se tam prakticky nevyskytovaly mléčné chutě.

Vodní quest 7

Tenhle pokus jsem provedl na  High mountain formosa LF (1 g/65 ml, vařicí voda, 1 min louhování).

Rajec x kohoutková voda

Rozdíl v chuti velice malý. Kohoutková voda (z rychlovarky) měla nepatrně výraznější mléčné tóny, Rajec (z litinky) naopak černorybízové, navíc byl nálev tmavší a mírně zkalený. I plnost v ústech byla prakticky shodná.

Rajec x Dobrá voda

Rajec v rychlovarce, dobrá v litince. Bylo zajímavé, že v Rajci se list nerozvíjel příliš ochotně, nálev měl slabý zákal. Co se týče chutí, byl nálev z Rajce trochu kulatější, plnější v ústech, ale dobrá voda mi přišla chuťově malinko výraznější, včetně černorybízové chutě. První nálev mi přišel mírně slabší u vody Rajec.

Celkem mi to přišlo zvláštní, protože v minulém pokusu mi Rajec z litinky chutnal opravdu mimořádně. Tady se příliš nelišil ani oproti kohoutkové vodě, a co se týče druhého pokusu, asi bych spíš volil Dobrou vodu z litinky.

Rajec x Dobrá voda – fénix

Ještě jsem si vzal k ruce 2013 Spring Guangdong Feng Huang Milan Xiang z Chawangshopu. Příprava 2 g/ 65 ml, vařící voda, kroky po 30 sec. Rajec v rychlovarce, Dobrá voda v litince. Chuťový rozdíl byl celkem malý. Rajec dal mírně plnější, kulatější nálev (hladší), který byl znatelně méně hořkotrpký. Nálev z dobré vody trochu drhl na jazyku, měl trochu vyšší hořkost i trpkost ale také intenzivnější chutě a i dochuť.